Julkaisut
Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana & Karlsson, Liisa. Children and Young People as Co-Researchers – Researching Subjective Well-Being in Residential Area with Visual and Verbal Methods. Children`s Geographies. DOI: 10.1080/14733285.2017.1344769

Koistinen, Katri & Peura-Kapanen, Liisa & Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2017). Asumisen arvostukset ja kiinnittyminen alueeseen – Asuinaluekokemuksia Espoosta ja Lahdesta. Yhdyskuntasuunnittelu 1, 55. [The Finnish Journal of Urban Studies]. Linkki artikkeliin

Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2016). Urban Residential Area as Children`s Learning Place and Space. Accepted. Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2016). Asukkaiden subjektiiviset hyvinvointikokemukset ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Teoksessa Järvelä, Johanna & Tuominen, Minna. Hyvinvoiva asuinalue - yhteistyöllä kehittäen. Lahden kaupunki, 68-99. Linkki raporttiin

Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2016). Asuinalue lapsiperheiden kokemana (ASLAKO) - Hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä. Teoksessa Tutkitusti parempi lähiö - Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, 40-45. Linkki julkaisuun


Ruusunen, Hanna (2015). Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan. Opinnäytetyö LAMK. Linkki julkaisuun


Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2014). Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä. Subjektiivinen näkökulma. Yhteiskuntapolitiikka 79:6, 679-687. Yhteiskuntapolitiikka -lehti


Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2014). Asuinalue lapsiperheiden kokemana: Valokuvat kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä asuinaluekokemuksista. ASLAKO -hankkeen raportti. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Linkki raporttiin


Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2013). Pahoinvoinnista hyvinvointiin. Etelä-Suomen Sanomat (21.12.2013)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti